BUNG LỤA NGÀY CƯỚI , TIẾT KIỆM CẢ 100 TRIỆU ĐỒNG CHO MỘT LỄ CƯỚI ĐẬM CHẤT HOÀNG GIA